Izjava župana o spremembi odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna

14. 5. 2020 Sidonija Z. (DRUŽBENE DEJAVNOSTI) 530