Gradnja prizidka OŠ Antona Globočnika v sklepni fazi

9. 7. 2020 Sidonija Z. (DRUŽBENE DEJAVNOSTI) 987