Dela na podružnični OŠ Miroslava Vilharja v Hruševju

Infrastruktura, Vzgoja in izobraževanje
KRAJEVNA SKUPNOST HRUŠEVJE
V teku
2019
2020