Objavljamo stališča Občine Postojna do pripomb javnosti z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka SD OPPN Špice

18. 12. 2020 Sidonija Z. (URAD ŽUPANA) 162