Poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta Veliki Otok

4. 1. 2021 Sidonija Z. (DRUŽBENE DEJAVNOSTI) 248