Prekinjena oskrba s pitno vodo v Postojni (Volaričeva ulica 20 in 21) dne, 5.1.2021