Za Planinsko polje se v času šolanja na daljavo zanimajo tudi dijaki in izobraževalne institucije

18. 1. 2021 Tanja V. J. (OKOLJE, PROSTOR IN INVESTICIJE) 185