Prekinjena oskrba s pitno vodo - Hrašče (h. št 79 do 97)