Pričela se bo celostna ureditev pokopališča v Slavini

13. 8. 2021 Sidonija Z. (URAD ŽUPANA) 217