Ponovni javni poziv za predlaganje kandidatov za predsednika in člane Občinske volilne komisije ter njihove namestnike

10. 1. 2022 Sidonija Z. (DRUŽBENE DEJAVNOSTI) 472