Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana s 1. januarjem prične z izvajanjem javne službe tudi v Občini Postojna

22. 12. 2021 Sidonija Z. (DRUŽBENE DEJAVNOSTI) 813