Javni razpis za pomoč pri kritju stroškov socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma v občini Postojna v letu 2022 (E-oskrba)

20. 1. 2022 Sidonija Z. (DRUŽBENE DEJAVNOSTI) 1080
20.01.2022
Javni razpisi in javni natečaji
30.10.2022 do 00:00
Alenka Hladnik Suša
obcina@postojna.si
05 7280 721