K ustanovitvi širšega Notranjskega regijskega parka bo Občina Postojna pristopila, ko bo razpolagala z vsemi informacijami

7. 4. 2022 DORIS K. H. 126