Dobrodošlico v Postojni smo izrekli portugalskim dijakom

23. 5. 2022 DORIS K. H. 181