V Športnem parku Postojna se bo uredilo nogometno igrišče, atletske steze in tribune

2. 6. 2022 DORIS K. H. 181