Prekinjena oskrba s pitno vodo - Veliki Otok in Postojna (Jamska cesta 3 do 32)