Spodbuditev turističnega utripa v regiji

1584
Kultura
2022
KRAJEVNA SKUPNOST POSTOJNA
200.932,63 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
145.299,13 €
V teku

Podatki o financiranju