Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija je danes obravnaval osnutek Programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027

3. 10. 2022 DORIS K. H. 111