Prekinjena oskrba s pitno vodo - Mali Otok in Zagon