Prekinjena oskrba s pitno vodo - Strane, Velika in Mala Brda, Brezje pod Nanosom