Javni razpis za pomoč pri kritju stroškov socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma v Občini Postojna v letu 2023 (e-oskrba)

3. 3. 2023 DORIS K. H. 382
03.03.2023
Javni razpisi in javni natečaji
30.10.2023 do 23:59
Alenka Hladnik Suša
057280721