Waste design 2.0

748
Okolje, Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
2023, 2024, 2025
738,98 €
EU projekti
591,19 €
V teku
Občina Postojna
maj 2023
maj 2025

Podatki o financiranju