Prekinjena oskrba s pitno vodo - Raubarkomanda h. št. 3. do 13B