Poziv občanom Občine Postojna v zvezi s posredovanjem podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

20. 1. 2017 25