Javno zbiranja ponudb za oddajo tržnih stanovanj v najem za določen čas

18. 11. 2016 11