Objavljen javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb

25. 10. 2016 8