Razpis za oddajo preostalih parkirnih mest v najem

10. 10. 2016 24