Ustavitev postopka razpisa za oddajo preostalih parkirnih mest v najem

26. 9. 2016 23