Asfaltiranje cest v letu 2016 v teku

26. 9. 2016 4