Spremenjeni prometni režimu na območju Prečne ul., Ceste na Kremenco, Ceste v Staro vas in Ulice 1. maja v Postojni

22. 6. 2016 24