Podružnična šola v Planini je odprta

17. 6. 2016 35