Javno zbiranja ponudb za oddajo tržnih stanovanj v najem za določen čas

1. 6. 2016 47