KRAJEVNA SKUPNOST PRESTRANEK

Povezava
predsednik MARTIN LENARČIČ
Ulica padlih borcev 14, 6258 Prestranek
Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • Adrijana Pavlovec, Globoka pot 7, Prestranek
 • Žan Kontelj, Ulica 15. maja 5, Prestranek
 • Siniša Sašić, Ulica 25. maja 20a, Prestranek
 • Klavdija Knafelc, Reška cesta 6, Prestranek
 • Ivan Vorotnjak, Ulica padlih borcev 22, Prestranek
 • predsednik, Martin Lenarčič, Koče 73, Prestranek
 • Aleš Oblak, Koče 119, Prestranek
 • Suzana Vidmar, Koče 18d, Prestranek
 • Desa Sluga, Žeje 17, Prestranek
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • predsednik, Ivan Vorotnjak, Ulica padlih borcev 22, Prestranek
 • član, Simon Požar, Globoka pot 9a, Prestranek
 • članica, Adrijana Pavlovec, Globoka pot 7, Prestranek
 • članica, Klavdija Knafelc, Reška cesta 6, Postojna
 • član, Boštjan Bele, Koče 15b, Prestranek
 • član, Domen Černač, Koče 17, Prestranek
 • član, Suzana Vidmar, Koče 18d, Prestranek
 • član, Dušan Krapež, Žeje 7, Prestranek
Člani (mandatno obdobje 2014 - 2018)
 • predsednica, MAGDA JAKIN ČERNE, Ulica padlih borcev 1 6258 Prestranek
 • član, MILISLAV STANOJKOVIĆ, Ulica padlih borcev 3 6258 Prestranek
 • članica, ŽARKA SLUGA, Ulica Ivana Vadnala 15 6258 Prestranek
 • član, TADEJ BIŠČAK, Ulica Ivana Vadnala 6 6258 Prestranek
 • član, SANDI SKOČIR, Matenja vas 53a 6258 Prestranek
 • član, FRANC MOŽINA, Grobišče 1 6258 Prestranek
 • član, MILAN ŠIRCA, Rakitnik 21 6258 Prestranek
 • član, ROBERT DEKLEVA, Koče 34 6258 Prestranek
 • član, DUŠAN KRAPEŽ, Žeje 7 6258 Prestranek