KRAJEVNA SKUPNOST SLAVINA

tadej.smrdel@gmail.com
Slavina 31, 6258 Prestranek
Člani (mandat 2018 do 2022)
 • predsednik, Tadej Smrdel, Slavina 38, Prestranek
 • član, Janko Boštjančič, Slavina 46, Prestranek
 • član, Jože Šabec, Slavina 45, Prestranek
 • članica, Mateja Šabec, Slavina 41, Prestranek
 • član, Nejc Šabec, Slavina 13, Prestranek
 • članica, Neža Spinelli, Slavina 7, Prestranek
 • članica, Martina Stantič, Slavina 66, Prestranek
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • član, JANKO BOŠTJANČIČ, Slavina 46 6258 Prestranek
 • član, TADEJ SMRDEL, Slavina 38 6258 Prestranek
 • član, JOŽE ŠABEC, Slavina 45 6258 Prestranek
 • član, JOŽE AMBROŽIČ, Slavina 18a 6258 Prestranek
 • članica, MATEJA ŠABEC, Slavina 41 6258 Prestranek
 • članica, NEŽA SPINELLI, Slavina 7 6258 Prestranek
 • članica, CVETKA KERNEL, Slavina 74 6258 Prestranek