UREJANJE POKOPALIŠČ IN POKOPALIŠKE STORITVE POSTOJNA, VELIKI OTOK, FARA, BELSKO, PREDJAMA, ŠTIVAN IN MALI OTOK