Tudi Občina Postojna podprla projekt, da se 20. maj razglasi za Svetovni dan čebel

7. 3. 2016 37