103 leta življenja gospe Tončke Prekrsky

15. 1. 2016 22