Motena oskrba z vodo na nižjem območju Postojne

5. 4. 2017 21