Prijava začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta ali enostavnega objekta, ki je stavba

Opis postopka

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije