JAVNO ZBIRANJA PONUDB ZA ODDAJO TRŽNIH STANOVANJ V NAJEM ZA DOLOČEN ČAS

29. 1. 2016 12