Javni razpis za oddajo zemljišča v najem z javnim zbiranjem ponudb (del parcele št. 392/46 k.o. Postojna)

17. 11. 2023 DORIS K. H. 201
17.11.2023
Javni razpisi in javni natečaji
06.12.2023 do 23:59
Senja Stres
057280781