130.000 evrov za družbene dejavnosti

30. 5. 2017 Izbrisan U. 819