Gradnja vodovoda v Postojni

8. 6. 2017 Izbrisan U. 693