GREEN –TEX

176
Varovanje okolja in naravne dediščine
2024, 2025
KRAJEVNA SKUPNOST POSTOJNA
173.000,00 €
Evropski sklad za regionalni razvoj
138.400,00 €
V teku
Občina Postojna, 6230 Postojna
01.01.2024
01.07.2026

Podatki o financiranju