Prekinjena oskrba s pitno vodo - Kajuhova ulica, Postojna