Skupščina Skupnosti občin Slovenije

20. 6. 2017 Izbrisan U. 697