Sprejetje Celostne prometne strategije občine Postojna

28. 6. 2017 Izbrisan U. 1009