Občinska uprava se je seznanila s pripravo nove občinske celostne prometne strategije Občine Postojna

14. 6. 2024 DORIS K. H. 322