Prekinjena oskrba s pitno vodo - Liplje, Planina (h.št.1-35)