Prekinjena dobava vode - Velika in Mala Brda, Brezje pod Nanosom